Vereniging van milieuprefessionals Afdrukken E-mail

De Vereniging van Milieuprofessionals (VVM) is een kennis- en relatienetwerk voor milieuprofessionals. De vereniging zet zich in voor alle milieuprofessionals, ervaren krachten en nieuw talent. De achtergrond van de leden is heel divers. Juist die variatie maakt de VVM al ruim twintig jaar lang tot een wervelend en inspirerend platform voor haar leden. Door de open cultuur komen intercollegiale contacten tot stand en is het mogelijk om discussie te voeren en opinies te vormen over alle mogelijke milieuonderwerpen. Prevent Adviesgroep BV is lid van de VVM.

Via onder meer Tijdschrift Milieu, themabijeenkomsten, congressen en cursussen werkt de VVM aan het verder professionaliseren van haar leden. In alles wat de VVM doet, staat een onafhankelijke en professionele houding centraal. De VVM hanteert een gedragscode. Prevent Adviesgroep BV hanteert deze gedragscode bij de uitvoering van haar taken en werkzaamheden.