Vereniging van veiligheidsadviseurs Afdrukken E-mail

De Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke stoffen (VVA) is de ledenorganisatie voor veiligheidsadviseurs. De vereniging heeft tot doel het stimuleren van een zo veilig mogelijke vervoer, op- en overslag en fysieke behandeling van gevaarlijke stoffen, door het uitwisselen van kennis en ervaring tussen Veiligheidsadviseurs.

De VVA behartigt de belangen van de Veiligheidsadviseurs bij de overheid, brancheorganisaties en het Exameninstituut. Al een groot aantal Veiligheidsadviseurs is lid van de VVA. Doordat leden gebruik maken van de trainingsmogelijkheden en netwerkbijeenkomsten zijn VVA veiligheidsadviseurs professionals in veiligheid.