Wegverkeer Afdrukken E-mail

Woningen die in de directe nabijheid staan weg en spoor kunnen last hebben van geluidoverlast. In de Wet geluidhinder staan eisen opgenomen met betrekking tot de geluidbelasting op de gevels van de woningen. Gemeenten kunnen vragen om een akoestisch onderzoek te verrichten als wordt verwacht dat de geluidbelasting op de gevel van een te bouwen woning hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB(A).

Wanneer de geluidbelasting ter plaatse van de nieuwe woning hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden moet worden aangegeven welke akoestische maatregelen mogelijk zijn om het geluid te reduceren. Het kan voorkomen dat de geluiddruk zo hoog is dat bouwen niet mogelijk is.

Ook is het mogelijk dat de wegbeheerder een weg aanlegt of verlegd richting een woning van derden. Afhankelijk van de soort weg en de plaats ontstaat op een gevel van derden een hogere geluiddruk dan 48 dB(A). Dan moet een onderzoek worden uitgevoerd naar bronmaatregelen (bijvoorbeeld stiller wegdek) of overdrachtsmaatregelen (zoals geluidscherm). Indien de maatregelen kostentechnisch niet reƫel blijken te zijn kunnen voorzieningen aan de woning plaatsvinden. In dat geval moet een 'aanvullend akoestisch onderzoek gevelwering' aangeven met welke maatregelen aan de gevel, dak of ventilatie voldoende acceptabele geluidreductie kan plaatsvinden.

Scope Referentieproject trefwoorden Jaartal
WGH/WRO Diverse berekeningen ten aanzien van het toepassen van akoestische bouwdelen. WGH, Wm, handreiking 1999, geluidmeting 2005 - heden