Geluidmetingen Afdrukken E-mail

Doormiddel van het uitvoeren van een geluidmeting, kan het heersende geluidniveau in dB(A) worden bepaald. De afkorting dB(A) staat voor a-gewogen decibell. Dit betekent dat het ook daadwerkelijk binnen het gehoorgebied van de mens ligt. Als men hinder van geluid ondervind kan door het uitvoeren van een geluidmeting nagaan of die hinder terecht is. In dat geval kan de veroorzaker bronmaatregelen treffen. Het uitvoeren van geluidmetingen vindt vaak plaats als er klachten optreden. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning wordt getoetst of het nodig is de geluidpotentie middels een onderzoek vast te leggen. Op die manier kan vroegtijdig worden bepaald of er voorzieningen moeten worden getroffen om de omgeving van een bedrijf tegen diens geluid te beschermen. Anderzijds is het mogelijk een te bouwen huis naast bijvoorbeeld een drukke randweg dusdanig akoestisch uit te voeren dat de toekomstige bewoners gevrijwaard blijven van het geluid dat het verkeer veroorzaakt.

Scope Referentieproject trefwoorden Jaartal
WGH Diverse metingen van referentieniveaus, piekniveaus (metingen bij geluidklachten), equivalente niveuas. Berekeningen onder andere ten aanzien van wegverkeers- en raillawaai. WGH, Wm, geluidmeting 2005 - heden