Transport Afdrukken E-mail

Nederland doorvoerland. Nederland geldt als belangrijke verbinding tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen en de doorvoer van goederen naar het achterland. Circa 10 procent van deze goederenstroom bestaat uit gevaarlijke stoffen. Het transport van gevaarlijke stoffen brengt echter wel extra druk met zich mee voor de veiligheid in het gebied langs de transportroutes. Om de veiligheid te waarborgen moet onder andere worden voldaan aan de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen.

Het nationale beleid is er op gericht dat transport niet wordt beperkt. Waar transport een kritische intensiteit bereikt moet toename van het groepsrisico worden berekend als nieuwe objecten worden bijgeplaatst. Berekening van het groepsrisico vindt plaats met behulp van het programma RBMII. Met de uitkomsten van een berekening kan worden bepaald of de oriënterende waarde wordt overschreden. In dat geval moet de locatie worden heroverwogen of moet verantwoording van het groepsrisico plaatsvinden.

Transport van gevaarlijke stoffen is ook gebonden aan regels. Die regels beginnen al bij de partij die gevaarlijke stoffen verpakt, etiketteert en verzendt. Die activiteiten moeten worden begeleid door een ADR Veiligheidsadviseur. Deze kan in dienst zijn bij het bedrijf of op tijdelijke basis worden ingehuurd. Een ADR Veiligheidsadviseur adviseert de bedrijfsleiding over de wijze waarop gevaarlijke stoffen moeten worden verpakt en geëtiketteerd, welke voertuigvoorschriften van toepassing zijn en welke opleiding van het personeel moet hebben genoten. Tevens stelt de ADR Veiligheidsadviseur een jaarverslag op van het transport van gevaarlijke stoffen en kan optreden als intermediair bij ongevallen.

Scope Referentieproject trefwoorden Jaartal
CRVGS Onderzoek naar toename groepsrisico ten behoeve van geprojecteerde nieuwbouw voorzieningen verminderd zelfredzamen CRVGS, RBMII, oriënterende waarde, groepsrisico 2007
CRVGS Onderzoek naar toename groepsrisico ten behoeve van geprojecteerde nieuwbouw nabij transportroute weg en water CRVGS, RBMII, oriënterende waarde, groepsrisico 2008
CRVGS Onderzoek naar toename groepsrisico ten behoeve van gewijzigd gebruik van een sporthal nabij een provinciale route voor het transport van gevaarlijke stoffen CRVGS, RBMII, oriënterende waarde, groepsrisico 2009
WVGS Opstellen ADR jaarverslag voor een transportbedrijf WVGS, VLG 2009