Advies Afdrukken E-mail

"Er zijn meer wegen dien naar Rome leiden". Dit gezegde geeft aan dat het vaak mogelijk is om op meer dan één manier een bepaald doel te bereiken. Vaak wordt dit aangeduid met het gelijkwaardigheidsbeginsel. In de praktijk komt dit erop neer dat keuzevrijheid bestaat ten aanzien van een voorziening, zolang aan de gestelde norm kan worden voldaan. In wetgeving wordt tegenwoordig vaak verwezen naar dat gelijkwaardigheidsbeginsel. Deze moet dan nog wel "even" worden aangetoond en onderbouwd.

Scope Referentieproject trefwoorden Jaartal
Wm/adv Advisering bedrijfsleven. Regelmatig opdrachten ten aanzien van de opslag van gevaarlijke stoffen, heffingsvraagstuk afvalwater, REACH, overleg overheid, gelijkwaardigheid van voorzieningen, etc. WVO, PGS 15, REACH, Externe Veilig-heid, gelijkwaardigheidsbeginsel. 2005 – heden
Wm/WRO Verantwoording groepsrisico voor een projectontwikkelaar bij de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw nabij een inrichting met een extern veiligheidsrisico. WRO, Bevi, bestemmingsplan, groepsrisico, zelfredzaamheid, oriënterende waarde 2007