Detachering Afdrukken E-mail

Steeds meer overheden kiezen voor een flexibele schil. De kwetsbaarheid van de eigen organisatie wordt op die manier geborgd met de beschikbaarheid van extra capaciteit of aanvullende expertise. Dit hoeft niet ten koste te gaan van de robuustheid van de eigen organisatie.

Overheden zijn goede werkgevers. Er wordt veel tijd besteedt aan opleidingen, levensloop en secundaire arbeidsvoorwaarden als zorgverlof. Dit heeft zijn weerslag op het aantal productieve uren die werknemers aan het feitelijke werk kunnen besteden. Dan is het gebruik van gedetacheerd personeel een uitkomst.

Prevent Adviesgroep BV is voor veel overheidsorganisaties werkzaam op detacheringsbasis door het leveren van hoog opgeleid personeel met meerdere jaren ervaring. PAG levert volwaardig inzetbare medewerkers die gesprekspartners zijn voor aanvragers en diens externe adviseurs. Daarnaast zijn ze in staat om binnen het speelveld van de opdrachtgever specialisten en coördinatoren te mobiliseren om zodoende interne procedures verder te stroomlijnen.

Scope Referentieproject trefwoorden Jaartal
Wm/det Vergunningverlening complexe inrichtingen (ziekenhuizen, industriële inrichtingen), advisering externe veiligheid, advisering Wm-RO, interne advisering, etc. Diverse milieudiensten en gemeenten. Wm, BBT, Lucht, Bodem, Geluid, Externe Veiligheid 2003
Wm/det Vergunningverlening complexe inrichtingen (ziekenhuizen, industriële inrichtingen), advisering externe veiligheid, advisering Wm-RO, interne advisering, etc. Diverse milieudiensten en gemeenten. Wm, BBT, Lucht, Bodem, Geluid, Externe Veiligheid 2004
Wm/det Vergunningverlening complexe inrichtingen (ziekenhuizen, industriële inrichtingen), advisering externe veiligheid, advisering Wm-RO, interne advisering, etc. Diverse milieudiensten en gemeenten. Wm, BBT, Lucht, Bodem, Geluid, Externe Veiligheid 2005
Wm/det Vergunningverlening complexe inrichtingen (ziekenhuizen, industriële inrichtingen), advisering externe veiligheid, advisering Wm-RO, interne advisering, etc. Diverse milieudiensten en gemeenten. Wm, BBT, Lucht, Bodem, Geluid, Externe Veiligheid 2006
Wm/det Vergunningverlening complexe inrichtingen (ziekenhuizen, industriële inrichtingen), advisering externe veiligheid, advisering Wm-RO, interne advisering, etc. Diverse milieudiensten en gemeenten. Wm, BBT, Lucht, Bodem, Geluid, Externe Veiligheid 2007
Wm/det Vergunningverlening complexe inrichtingen (ziekenhuizen, industriële inrichtingen), advisering externe veiligheid, advisering Wm-RO, interne advisering, wettelijk adviserende taak Regionale Brandweer. Diverse milieudiensten, gemeenten en veiligheidsregio. Wm, BBT, Lucht, Bodem, Geluid, Externe Veiligheid 2008