Handhaving Afdrukken E-mail

Zoals bij iedere wetgeving het geval is wordt de mate van het naleven van regels mede bepaald door het toezicht dat daarop door de overheid plaatsvindt. Dat toezicht houdt in dat een inrichting periodiek getoetst wordt aan het naleven van de door de overheid gestelde regels.

Met de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit vallen meer bedrijven onder algemene maatregelen. Waar tijdens de vergunningplicht meer concrete voorschiften in een milieuvergunning waren opgenomen, wordt nu vaker verwezen naar uitvoeringsregelingen, brancheafspraken en andere geldende regelingen. De taak van de toezichthouder is hiermee door de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit verzwaard.

Bedrijfsbezoeken die door Prevent Adviesgroep BV plaatsvinden worden geheel volgens het protocol van de opdrachtgever uitgevoerd en waar nodig aangevuld met onze eigen checklisten. Onze ervaring is dat die checklisten door onze klanten erg op prijs worden gesteld. Zo is na te gaan hoe de controle heeft plaatsgevonden, welke constateringen zijn gedaan en welke aandachtspunten er zijn. Ook wordt er gekeken naar het besparingspotentieel ten aanzien van het energieverbruik en vervullen wij een oog- en oorfunctie ten aanzien van het bouw-, ruimtelijke ordening- en veiligheidsaspecten. Er is tevens ruime ervaring opgedaan met handhavingspartners van milieupolitie, hoogheemraadschap, Landelijke Inspectiedienst, brandweer en veiligheidsregio.

Scope Referentieproject trefwoorden Jaartal
Wm/hh Uitbesteding controles Wm productbasis milieudienst in randstad (categorieën 3 en 4-bedrijven). Uitbesteding controles (categorien 4) milieudienst in randstad. Wm, BBT, Lucht, Bodem, Geluid, Externe Veiligheid 2005 - heden
Wm/hh Uitbesteding controles Wm productbasis milieudienst randstad (categorieën 3 en 4-bedrijven) Wm, BBT, Lucht, Bodem, Geluid, Externe Veiligheid 2006 - heden
Wm/hh Uitbesteding controles Wm productbasis milieudienst in randstad (categorieën 3 en 4-bedrijven) Wm, BBT, Lucht, Bodem, Geluid, Externe Veiligheid 2007 - heden
Wm/hh Uitbesteding controles Wm productbasis milieudienst in randstad (categorieën 3 en 4-bedrijven) Wm, BBT, Lucht, Bodem, Geluid, Externe Veiligheid 2008 - heden
Wm/hh Uitbesteding controles Wm productbasis milieudienst in randstad (categorieën 3 en 4-bedrijven) Wm, BBT, Lucht, Bodem, Geluid, Externe Veiligheid 2009 - heden